Werkschoengigant, gevestigd aan

Koninginnestraat 16

7442SG Nijverdal

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Naam: Werkschoengigant

Adres: Koninginnestraat 16

Postcode + Plaatsnaam: 7442SG Nijverdal

KVK: 70766223

BTW-nummer: NL858451165B01

Dhr. Hegeman is de Functionaris Gegevensbescherming van Werkschoengigant. Hij/zij is te bereiken via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken

Werkschoengigant verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Werkschoengigant verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Werkschoengigant analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Werkschoengigant verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Werkschoengigant neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Werkschoengigant) tussen zit. Werkschoengigant gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Lightspeed E-commerce
  • Dit is het webshopsysteem dat wij gebruiken om onze dienstverlening aan te kunnen bieden. Het systeem is van belang om bestellingen te verwerken en verzenden en onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Binnen het webshopsysteem worden gegevens van websitegebruik, goederen, diensten, verzendingen en klanten opgeslagen en verwerkt. Wij verzamelen geen gegevens die niet essentieel zijn voor onze dienstverlening en de verbetering hiervan. Voor meer informatie kunt het privacy beleid van Lightspeed vinden op: https://www.lightspeedhq.nl/privacy-beleid/.
 • MyParcel
  • Wij werken samen met MyParcel voor het verwerken en verzenden van onze bestellingen. Wij sturen enkel gegevens door die van belang zijn voor het verzenden en verwerken van de goederen of diensten. Voor meer informatie kunt het privacy beleid van MyParcel vinden op: https://backoffice.myparcel.nl/pdf/myparcel-privacyverklaring.pdf.
 • Google Analytics
  • Trackingsysteem voor websitebezoeken. Met Google Analytics houden wij het surfgedrag van onze websitebezoekers bij. Wij gebruiken de gegevens om verbeteringen aan te brengen op onze website om onze dienstverlening te verbeteren. De gegevens die doorgestuurd worden naar dit systeem zijn niet te koppelen aan een persoon of bedrijf. Voor meer informatie kunt u het privacy beleid van Google Analytics vinden op: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=nl
 • Mollie
  • Mollie is onze payment service provider, de aangeboden betaalmethoden verlopen via Mollie.  Het systeem is van belang om bestellingen te verwerken, betalingen te vewerken en onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Wij sturen enkel gegevens door die van belang zijn voor het verzenden en verwerken van de goederen of diensten. Voor meer informatie kunt u het privacy beleid van Mollie raadplegen op https://www.mollie.com/nl/privacy.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De hierboven beschreven persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is om uw bestelling af te handelen, inclusief de eventuele garantieperiode. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de statistische doeleinden, zoals Google Analytics. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Delen van persoonsgegevens met derden

Werkschoengigant verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Werkschoengigant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Werkschoengigant gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Werkschoengigant gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Werkschoengigant en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Werkschoengigant wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Werkschoengigant neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]